Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Jasła uchwalona Uchwałą Nr XXIV/214/2020
Rady Miejskiej Jasła z dnia 24 lutego 2020 r.
10.06.2020 więcej
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Jasła uchwalona Uchwałą Nr XIX/171/2019
Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 listopada 2019 r.
21.01.2020 więcej
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego uchwalona Uchwałą Nr IX/65/2019 z 15 kwietnia
2019 r.
05.09.2019 więcej
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Jasła uchwalona uchwałą Nr Nr
LXX/725/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 sierpnia 2018 r.
13.09.2018 więcej
Uchwała Nr L/495/2017 Rady Miejskiej Jasła
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła
20.10.2017 więcej
Uchwała Nr VIII/63/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 kwietnia
2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła
29.04.2015 więcej
Zmiana Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła
uchwalona uchwałą Nr LV/478/2009 Rady Miejskiej Jasła z dnia
10 grudnia 2009 r.
08.07.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się